Naše společnost LUBICON s.r.o. nabízí EPS – Elektrickou požární signalizaci

Elektrická požární signalizace (EPS) je bezpečnostní zařízení určené k ochraně osob a majetku před požárem a jeho následky.

Ústředna EPS sleduje stav jednotlivých hlásičů – manuálních (tlačítek) nebo automatických (nejčastěji teplotních nebo kouřových) a v případě vyhlášení poplachu je tato skutečnost signalizována stálé obsluze nebo v případě objektů bez stále obsluhy je tato skutečnost přenášena na požární pult centralizované obsluhy.

V případě stále obsluhy mají pracovníci předem stanovenou dobu na potvrzení poplachu nebo v případě planého poplachu jej mohou zrušit a tím zastavit předem naprogramované následné akce (vystřelení požárních světlíků, zastavení provozu výtahu apod.).

Systémy EPS dělíme na konvenční (levnější) – zpravidla menší objekty, kde se vyhodnocuje stav změn na smyčce s X detektory a bližší místo vzniku požáru nelze určit a systémy adresovatelné (dražší)- každý detektor má svojí jedinečnou adresu a popis, ze kterého lze určit detail o místě.

U některých typů objektů je instalace EPS povinná a je vyžadována ke kolaudaci.

V oblasti EPS provádíme:

  • konzultace k novým i stávajícím systémům
  • návrh systému dle individuálních požadavků zákazníků případně dle požárně bezpečnostního řešení objektu (PBŘ)
  • projekce systému dle schváleného návrhu
  • kompletní realizace včetně kabeláže
  • návrh a připojení na PCO hasičů
  • záruční a pozáruční servis
  • pro zákazníky se servisní smlouvou zajišťujeme NON-STOP servis 24 hodin denně
  • revize

Mezi naše obchodní partnery patří pouze renomovaní výrobci, kteří garantují nejvyšší kvalitu dodaných zařízení. Zaměřujeme se převážně na zařízení výrobců Aritech, Lites, Kilsen.

logo3

Nabízíme komplexní služby včetně počátečního návrhu, realizace a záručních a pozáručních oprav. Dle požadavků zákazníka navrhneme a zrealizujeme instalaci EPS. Provádíme údržbu a servis jednotlivých systémů.

 

Vyberte si z naší široké nabídky EZS – elektronické zabezpečovací systémy, CCTV – kamerové systémy, ACS – přístupové a docházkové systémytelefonní ústředny, domácí telefony a videotelefonyozvučovací, rozhlasové a evakuační systémy, strukturovaná kabeláž – datové rozvody, optické sítě elektroinstalace.

 

Kvalitní EPS–elektrická požární signalizace od LUBICON s.r.o.!

LUBICON = ZÁRUKA VAŠEHO BEZPEČÍ! © 2017 Lubicon