Hledáte partnera pro dodávku a instalaci požárních ucpávek?

Společnost LUBICON s.r.o. nabízí v rámci svých kompletních služeb i dodávku a instalaci systémů požární ochrany Hilti.

Námi instalované systémy pomáhají chránit budovy před požárem.

Osvědčení o školení nás opravňuje k provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.lubicon_logoaaa

V oblasti systémů požární ochrany provádíme instalace:

  • Protipožárních tmelů – řešení protipožárních prostupů ve stěnách, podlahách, spárách opláštění a v dilatačních spárách stěn a podlah
  • Protipožárních pěn – Certifikované řešení protipožárních prostupů kabelů a potrubí pro malé až střední otvory
  • Protipožárních manžet a pásků Řešení protipožární ochrany se schválením pro širokou řadu typů a průměrů potrubí
  • Protipožárních tvarovek a zátek – Protipožární řešení pro kabelové prostupy v požárně dělících konstrukcích – navrženo pro snadnou a bezprašnou instalaci a snadnou instalaci dodatečných kabelů
  • Protipožárního povlaku na kabely – Protipožární ochrana kabelů a kabelových svazků na kabelových lávkách

logo_hilti

LUBICON = ZÁRUKA VAŠEHO BEZPEČÍ! © 2017 Lubicon