Virtuální kasino s bonusem 2023

 1. Hrat Hry Automati Zdarma 2023: Harrahs Philadelphia trvale uzavřela svou pokerovou hernu, a ty v Presque Isle Downs a Hollywood Casino v Penn National se ještě musí znovu otevřít.
 2. Tipy Na Výhru V Kasinové Ruletě 2023 - Požadavek na protočení je termín používaný kasiny k vyjádření počtu, kolikrát musíte vsadit částku bonusu, než budete moci cokoli vybrat.
 3. Kasino Zdarma Otocky 2023: Tématem tohoto online slotu je duchovní a astrologické.

Online kasino hra zdarma s zdarma

Hrat Zdarma Automaty Sizzling
Jaké jsou výhody hraní živé rulety s živým dealerem.
Metody Jak Vyhrát V Automatech 2023
V roce 2023 Daniel Lindberg opustil NetEnt, kde několik let působil jako obchodní ředitel, aby založil Quickspin.
V současné době má společnost tržní strop 25,22 miliard GBP.

Naučte se hrát kasino zdarma 2023

Hrát Kasino Blackjack Online Za Skutečné Peníze 2023
Byl v komunikační škole a byl hvězdným studentem, řekl Michael o svém synovi.
Kasinové Hry Pro Zábavu 2023
V Premier League konečně (skoro) dohnali Manchester City.
Automaty Hrát Zdarma 2023

GDPR

Společnost LUBICON S.R.O., IČO: 27157202 se sídlem Bubenská 1536/43, Holešovice, Praha 7, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele našich webových stránek informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a. vaše jméno a příjmení,
b. obchodní firma,
c. adresa nebo sídlo společnosti,
d. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e. telefonní číslo nebo
f. e-mailová adresa.

Cookies a zásady používání v prohlížeči
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Cookies jsou malé datové soubory tvořené písmeny a číslicemi, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, kde podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zcela zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Druhy používaných cookies:

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Analytické a marketingové cookies – Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Pro použití těchto druhů Cookies je nutný souhlas.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na emailovou adresu uvedenou v kontaktech webu, případně na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány pouze na základě Vašich poptávek:

 • obchodním partnerům v oblasti finančních služeb
 • obchodním partnerům v oblasti pojišťovacích služeb
 • orgánům veřejné správy v případě dotazu o součinnost v rámci právního či soudního řízení.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Ochrana svěřených dat

 • přenos dat mezi webem a uživatelem je realizován výhradně přes šifrované spojení, které zabezpečuje protokol HTTPS (SSL certifikát), kde jsou odchozí data zasílána šifrovaně a chráněna tak před odposlechnutím třetí stranou
 • zdrojové kódy webové stránky jsou umístěny na bezpečných serverových uložištích s využitím moderních ochranných prvků
 • veškerá ukládaná a zpracovávaná data jsou chráněna pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům
b) právo na opravu
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
d) právo na omezení zpracování údajů
e) právo vznést námitku proti zpracování
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na níže uvedené e-mailové adrese.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, že máte právo na opravu, žádost o výmaz, žádost o omezení zpracování či vznesení námitky, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, případně profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • zpracování je protiprávní,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Ostatní ujednání

 • Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme.
 • Webová prezentace naší společnosti může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů již nevztahuje
 • Společnost prohlašuje, že nepracuje s citlivými osobními údaji (tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu, biometrické a genetické údaje)

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na v kontaktech uvedené e-mailové adrese: info@lubicon.cz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2023.